(kontumtv.vn) – Thực hiện chính sách dân tộc đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Kon Rẫy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *