(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh người dân tộc thiểu số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *