(kontumtv.vn) – Những năm qua, phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động đông đảo chị em tham gia, phát huy hiệu quả rõ rệt ở cơ sở.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *