(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh phát triển cây dược liệu sẽ mở ra hướng thoát nghèo cho người dân, đồng thời góp phần chăm sóc  và bảo vệ sức khỏe người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *