Năm 2013 đã khép lại, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách từ điều kiện khác quan, song một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã nỗ lực vượt khó để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *