(kontumtv.vn) – Thực hiện Chỉ thị 23 ngày 27-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Kon Tum đang đẩy mạnh công tác rà soát chính sách đối với người có công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *