(kontumtv.vn) – Hiện nay ở hầu hết các thôn làng ĐBDTTS không còn có mấy người biết thẩm âm, chỉnh chiêng trong khi đây là việc làm vô cùng quan trọng, giúp chiêng giữ đúng âm sắc như nó vốn có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *