(kontumtv.vn) – Tính đến cuối tháng 6, các mục tiêu của Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững VnSAT đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, số người được hưởng lợi là 18.000 người, đạt khoảng 110%; diện tích áp dụng quy trình canh tác bền vững hơn 3.300ha, đạt gần 135%; chỉ tiêu tăng lợi nhuận/ha đất sản xuất của nông dân sản xuất cà phê lên 21% và đạt hơn 100% so với chỉ tiêu dự án. Đồng thời triển khai thực hiện 5 gói thầu xây lắp nâng cấp hệ thống giao thông phục vụ sản xuất cà phê bền vững liên kết tại 2 huyện Đăk Hà và Đăk Tô.

Tổng số vốn kế hoạch năm 2022 của Dự án hơn 55 tỷ đồng. Trong đó, vốn nước ngoài hơn 44 tỷ đồng; vốn đối ứng gần 11 tỷ đồng./.

Hơ Jan – Thanh Hà

               

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *