(kontumtv.vn) – Trong quý I năm nay, các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục áp dụng linh hoạt các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, đảm bảo cung ứng đầy đủ vốn để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Từ đầu năm đến nay, các Tổ chức tín dụng đã tích cực triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, hạn chế tiếp cận tín dụng đen, đảm bảo an sinh và trật tự xã hội, góp phần phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, các Tổ chức tín dụng đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới để khôi phục và ổn định sản xuất, kinh doanh.

Tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn gần 7.600 tỷ đồng, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn giảm lãi cho 145 khách hàng với dư nợ hơn 1.590 tỷ đồng. Đồng thời, cho vay mới lãi suất ưu đãi với dư nợ đến nay đạt 947 tỷ đồng cho 222 khách hàng./.

                                                                        Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *