(kontumtv.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông VNPT giai đoạn 2014 – 2015, theo đó sẽ điều chuyển nguyên trạng Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên VMS (MobiFone), Bưu điện Trung ương và Học viện Bưu chính – Viễn thông về Bộ TT&TT quản lý.

Đề án tái cơ cấu VNPT, MobiFone, Bộ TT&TT
MobiFone chính thức được tách ra khỏi VNPT.

Quyết định số 888/QĐ-Ttg ký ngày 10/6 của Thủ tướng cũng nêu rõ, sẽ điều chuyển các bệnh viện đa khoa, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tại HN, Hải Phòng, TP.HCM, các trường trung học Bưu chính – viễn thông và CNTT tại Hà Nam, Thái Nguyên, Tiền Giang về các địa phương quản lý. Trong thời gian chưa chuyển về địa phương, các đơn vị này sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trong cơ cấu tổ chức của VNPT.

Đối với các đơn vị còn lại của VNPT, Thủ tướng cũng yêu cầu tổ chức lại các công ty, đơn vị, bộ phận đang quản lý hoạt động kinh doanh viễn thông hiện nay của VNPT thành Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) để quản lý, điều hành, kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Các công ty, đơn vị, bộ phận đang quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm phần mềm, dịch vụ GTGT, truyền thông hiện nay của VNPT sẽ được tổ chức lại thành Công ty TNHH một thành viên Truyền thông (VNPT-Media). Tương tự, các công ty, đơn vị đang quản lý mạng lưới hạ tầng sẽ được cơ cấu lại thành Công ty Hạ tầng mạng VNPT – Net, hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ VNPT để thực hiện chức năng đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác hạ tầng mạng lưới viễn thông thống nhất trong tập đoàn.

Công ty cáp quang FOCAL và VNPT – Technology sẽ được tổ chức lại thành một công ty con của VNPT để thực hiện chức năng nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh sản phẩm thiết bị bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

63 viễn thông tỉnh, thành phố sẽ là các chi nhánh của VNPT, được tổ chức lại để hợp tác với các đơn vị khác, thực hiện việc quản lý, khai thác mạng ngoại vi, hệ thống thiết bị đầu cuối, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở hợp đồng giữa các bên và phân công của VNPT. Đồng thời, VNPT phải thoái hết vốn khỏi tất cả các doanh nghiệp đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn.

Sau khi tái cơ cấu, VNPT sẽ là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, với các công ty hạch toán phụ thuộc là VNPT – Net, 63 viễn thông tỉnh, thành, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển, Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và CNTT 2, cùng các công ty con là VNPT – Vinaphone, VNPT – Media và VNPT Technology và một số công ty khác mà VNPT nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Thủ tướng giao Bộ TT&TT trình Dự thảo Nghị định về điều lệ tổ chức, hoạt động của VNPT trong quý III/2014, trình Thủ tướng quyết định vốn điều lệ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển các năm 2014 – 2015, Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời, Bộ TT&TT có trách nhiệm thẩm định, trình Thủ tướng Đề án thành lập VNPT – Vinaphone và VNPT – Media để tổ chức thực hiện. Phương án cổ phần hóa MobiFone cũng phải được trình trong năm 2014 để tổ chức triển khai.

Trước đó, ngày 7/4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tái cơ cấu VNPT. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT xây dựng phương án cổ phần hóa MobiFone, làm rõ và kiến nghị việc sử dụng số tiền thu được từ cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty này. Thủ tướng cũng chỉ đạo không chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại 62 công ty cổ phần nêu trong Đề án và hệ thống vệ tinh VINASAT 1, VINASAT 2 ra khỏi VNPT.

Trọng Cầm/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *