(kontumtv.vn) – Trong năm 2022, NHCSXH đã cho vay hơn 300 tỷ đồng nguồn vốn các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Năm 2022, Ngân hàng CSXH được giao chỉ tiêu cho vay gần 360 tỷ đồng từ nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Đến nay, đã triển khai cho vay được 303  tỷ đồng, đạt hơn 84% kế hoạch giao, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Cụ thể đã thực hiện cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với số tiền 150 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 của Chính phủ số tiền 64 tỷ đồng; cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập cho 830 lượt khách hàng, với doanh số cho vay đạt 8,3 tỷ đồng; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch với 06 cơ sở giáo dục, mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, với số tiền gần 700 triệu đồng; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28 của Chính phủ 80 tỷ đồng./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *