(kontumtv.vn) – Thực hiện chủ trương bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh, UBND huyện Đăk Glei đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các đơn vị có liên quan rà soát, khoanh vùng diện tích rừng giàu đến trung bình phù hợp để phát triển sâm Ngọc Linh.

Qua rà soát, huyện có hơn 4.260 ha, thuộc 63 tiểu khu do Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đăk Glei, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei và UBND các xã, hộ gia đình quản lý.

UBND huyện cũng đã phối với với các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các hộ, nhóm hộ gia đình trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn. Sơ bộ kết quả kiểm tra có hơn 261.000 cây sâm Ngọc Linh do người dân tự trồng theo tổ, nhóm liên kết và lượng cây giống gieo ươm chuẩn bị cho thời vụ trồng 2021 ước đạt 100.000 cây và huyện đã kiến nghị UBND tỉnh công nhận nguồn giống sâm Ngọc Linh cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp UBND các xã đôn đốc 06 cá nhân, 12 tổ liên kết với 226 thành viên tham gia trồng sâm Ngọc linh gửi hồ sơ để Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum xem xét, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh và tem chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm sâm Ngọc Linh củ.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *