(kontumtv.vn) – Với mục tiêu “trồng cây nào sống cây ấy, trồng diện tích nào thành rừng diện tích ấy”, UBND tỉnh đề nghị các địa phương xác định công tác trồng rừng tập trung và cây phân tán là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

 Theo đó, bước vào đầu mùa mưa, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ rừng chuẩn bị đầy đủ vật tự, hiện trường trồng rừng; hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng, xử lý thực bì, phòng chống sâu bệnh, đảm bảo rừng trồng đạt tỷ lệ sống cao và huy động tất cả các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trồng rừng. Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ rừng khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để trồng rừng và trồng cây phân tán đúng thời vụ; cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống hiện trường để hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì và phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát đối với diện tích đã trồng; theo dõi sinh trưởng và nắm bắt, chủ động xử lý hoặc tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác trồng rừng, trồng cây phân tán tại cơ sở./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *