(kontumtv.vn) – Nhờ đẩy mạnh các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Ngọc Hồi có 5/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Trong năm 2022, huyện Ngọc Hồi phấn đấu xây dựng thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 thôn đạt chuẩn nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Ngọc Hồi tập trung các nguồn lực, huy động  cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đồng thời, rà soát, đánh giá thực hiện hoàn thiện các nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí; trọng tâm là nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập cho người dân, tổ chức sản xuất phù hợp, quan tâm phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”./.

 Thu Trang

  Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Ngọc Hồi

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *