(kontumtv.vn) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” năm 2022 và Kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025.

Việc ban hành kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan xúc tiến thương mại thuộc tỉnh; tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh xúc tiến thương mại số; nâng cao nhận thức, năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại của tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối chủ trì, có trách nhiệm phối hợp Cục Xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả. Trong đó, tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, cũng như tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh./.

Hơ Jan Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *