(kontumtv.vn) – Trong giai đoạn 2021- 2025, huyện Ngọc Hồi chủ trương đưa vào dự kiến danh mục đầu tư công trung hạn 47 dự án, với tổng kinh phí hơn 313 tỷ đồng.

       

Trong đó, nguồn phân cấp trong cân đối theo Nghị quyết 63/2020 của HĐND tỉnh là gần 37 tỷ đồng; nguồn phân cấp hỗ trợ mục tiêu xây dựng nông thôn mới là hơn 15 tỷ đồng; nguồn phân cấp hỗ trợ các công trình cấp bách 10 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết gần 5 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 210 tỷ đồng.

Đến nay, ngoài 04 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang đã có 13 dự án được khởi công mới trong năm 2021; 02 dự án đối ứng nguồn ngân sách huyện thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh đã được phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2021- 2025; 28 dự án còn lại đang tiếp tục lấy ý kiến và xin chủ trương khởi công mới trong giai đoạn 2021- 2025 theo quy định.

Đây đều là những công trình cấp bách, quan trọng để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại IV, xây dựng huyện Ngọc Hồi đạt chuẩn nông thôn mới theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VII và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh, huyện./

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *