(kontumtv.vn) – Bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn huyện Sa Thầy xuất hiện tcuối tháng 6/2021, tập trung chủ yếu tại các xã như Sa Bình, Mô Rai và Ya Tăng với diện tích gần 180 ha. Sau thời gian quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp phòng trừ, đến nay tình hình cơ bản được kiểm soát, khống chế.

Huyện Sa Thầy đã tổ chức Tuần lễ ra quân thực hiện các biện pháp phòng trừ không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Đến nay, diện tích bị nhiễm bệnh ở 2 xã Sa Bình và Ya Tăng đã hoàn thành công tác phòng trừ. Đối với xã Mô Rai, bệnh khảm lá sắn cơ bản được khoanh vùng, hạn chế lây lan. Tính đến cuối tháng 8/2021, diện tích sắn bị bệnh khảm lá được phun thuốc lần 2 trên 150 ha, phun lần 3 là 100 ha; diện tích nhổ tỉa và tiêu hủy hoàn toàn cây bị bệnh trên 26 ha; diện tích chuyển đổi sang trồng bắp lai là 2 ha. Đồng thời, huyện tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân áp dụng các biện pháp phòng trừ bệnh khảm lá sắn và xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu bền vững trong thời gian tới.

CTV Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *