(kontumtv.vn) – Trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Tu Mơ Rông có 3 Hợp tác xã được thành lập mới. Đó là Hợp tác xã cộng đồng phụ nữ Đăk Viên, Hợp tác xã Sâm và Dược liệu Ngọc Linh và Hợp tác xã Du lịch và Dược liệu Xanh Siu Puông.

Huyện Tu Mơ Rông hiện có 19 hợp tác xã, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, có 3 hợp tác xã mới được thành lập. Thời gian qua, các hợp tác xã đã tích cực nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là thực hiện sản xuất gắn với phát triển thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm tại địa phương. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho người lao động, trong đó có bà con người DTTS.

Từ đầu năm đến nay, huyện tiến hành cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận kinh doanh cho 30 hộ kinh doanh trên địa bàn./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *