(kontumtv.vn) – Kế hoạch phát triển dược liệu năm 2021 khó đạt được chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân được xác định là do doanh nghiệp và người dân vẫn còn bị động trong công tác chuẩn bị giống, đặc biệt là giống sâm Ngọc Linh vài giống sâm dây. Do giá cây giống quá cao nên người dân không đủ tiền để đầu tư.

Mặt khác, các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021 chưa được giao vốn nên các địa phương gặp khó khăn trong việc huy động vốn hỗ trợ cho người dân đầu tư phát triển vùng dược liệu. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chưa giao vốn nên các địa phương chưa thực hiện được kế hoạch phát triển dược liệu theo chỉ tiêu giao. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên việc tiêu thụ sản phẩm dược liệu rất hạn chế; chưa liên kết được với các doanh nghiệp nên công tác thu hút đầu tư phát triển dược liệu cũng gặp nhiều khó khăn./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *