(kontumtv.vn) – Trong  tháng 4 năm nay, lãi suất tiền gửi tại các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tương đối ổn định. Theo đó, mức lãi suất huy động  bằng VNĐ phổ biến từ 4-4,8%/năm đối với kỳ hạn dưới 6 tháng; từ 5-5,75%/năm đối với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng; từ 6%-7,3%/năm đối với các kỳ hạn trên 12 tháng. 

Ở chiều ngược lại, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ổn định. Mặt bằng lãi suất cho vay thông thường đối với ngắn hạn từ 7,5-10,5%/năm; từ 10- 11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên ở mức 4,5%/năm. Ngoài ra, một số ngân hàng áp dụng lãi suất cho vay thấp, ưu đãi với nhiều gói tín dụng ưu tiên của mỗi hệ thống với mức từ 5,5-6,5%/năm.

Đối với USD, lãi suất huy động bằng USD thực hiện theo mức quy định tối đa 0% đối với tiền gửi cá nhân và tổ chức. Lãi suất cho vay bằng USD phổ biến ở mức 3%/năm đối với một số nhóm đối tượng ưu tiên, cho vay ngắn hạn; cho vay trung và dài hạn phổ biến ở mức 5%-6,8%/năm.

                                                                   Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *