(kontumtv.vn) – Sáng nay, 18/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm 2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cùng các bộ, ngành liên quan tập trung triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Đồng thời, ngành Ngân hàng đã triển khai tích cực, mạnh mẽ các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất ưu tiên; tăng cường quản lý thị trường ngoại tệ, ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Cùng với đó tổ chức sắp xếp lại và tăng cường quản lý thị trường vàng; thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD), xử lý nợ xấu theo Đề án đã được phê duyệt nhằm lành mạnh hóa, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống các TCTD; đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực ngân hàng.

Kết quả điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng năm 2013 đã cơ bản đạt mục tiêu theo chủ trương của Chính phủ, lạm phát được kiểm soát, thanh khoản của hệ thống ngân hàng được đảm bảo và cải thiện đáng kể; mặt bằng lãi suất giảm mạnh, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên đã góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thị trường ngoại tệ và tỷ giá ổn định, niềm tin vào đồng tiền Việt Nam được củng cố; thị trường vàng được tổ chức, sắp xếp lại một cách căn bản và ổn định; Đề án Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng được triển khai quyết liệt và đã đạt được những kết quả tích cực, giảm thiểu rủi ro hệ thống và lành mạnh hoá hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Năm 2014, NHNN xác định mục tiêu và các giải pháp lớn về điều hành chính sách tiền tệ là: Điều hành chủ động và linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn thanh khoản các tổ chức tín dụng; điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát, bảo đảm giá trị đồng Việt Nam, tiếp tục khắc phục tình trạng vàng hóa, đô la hóa trong nền kinh tế.

Thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp  để xử lý nợ xấu; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và nâng cao tính công khai, minh bạch hoạt động của các TCTD.

Trong sáng nay, 18/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo : Nguyễn Hoàng – Nhật Bắc/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *