(kontumtv.vn) – Năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh đặt chỉ tiêu phát triển diện tích sản xuất toàn tỉnh lên hơn 185.000ha; trồng mới 500ha cây Sâm Ngọc Linh và 900ha các loại cây dược liệu khác.

Ngoài ra, phát triển thêm khoảng 280.000 con gia súc; nâng tổng diện tích nuôi thủy sản lên 850ha; trồng mới hơn 4.000ha rừng; khoảng 600.000 cây phân tán và nâng tỷ lệ độ che phủ rừng lên 63,12%. Trong năm 2023, tỉnh phấn đấu xây dựng thêm 03 sản phẩm OCOP tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia; tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 93%. Đồng thời phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn NTM; 03 xã NTM nâng cao; 01 xã NTM kiểu mẫu và TP. Kon Tum hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *