(kontumtv.vn) – Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hàng ngàn hộ dân ở các khu tái định cư thuộc các Dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh sớm ổn định cuộc sống.

Nhằm giúp cho người dân trong vùng dự án các công trình thủy điện sớm ổn định cuộc sống, cùng với chính sách hậu tái định cư là những chính sách hỗ trợ cho cộng đồng và người dân khu, điểm tái định cư nhằm hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững của tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chỉ đạo các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, để người dân nắm bắt, tiếp cận. Đồng thời tổ chức triển khai cho vay đối với các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Đến nay, dư nợ cho vay của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay các hộ sinh sống tại các thôn, xã có dự án công trình thủy điện hơn 700 tỷ đồng với hơn 15 ngàn hộ còn dư nợ, bao gồm chương trình cho vay hộ nghèo; chương trình nước sạch vệ sinh môi trường; chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, chương trình cho vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *