(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, huyện Sa Thầy đã triển khai kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, huyện Sa Thầy đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 8.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với tổng số tiền gần 380 tỷ đồng; giúp trên 100 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn vốn góp phần xây dựng và cải tạo trên 5.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với tổng giá trị gần 35 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của huyện xuống còn 14,9% vào cuối năm 2020.

CTV Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *