Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán tái cơ cấu các TCTD, DNNN và tái cơ cấu đầu tư công.

 

Ông Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, năm 2014, ngành sẽ tập trung kiểm toán 3 lĩnh vực gồm: quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, Tổng Công ty nhà nước, tổ chức ngân hàng thương mại và tài chính; cuối cùng là kiểm toán quá trình và kết quả tái cơ cấu đầu tư công (gồm các dự án đầu tư, phân bổ nguồn lực làm sao đáp ứng yêu cầu của Chính phủ).

PV: Tái cơ cấu DNNN và các tổ chức tín dụng nảy sinh nhiều vấn đề. Để bảo đảm tính công bằng và hiệu lực hiệu quả, Kiểm toán Nhà nước đã có biện pháp gì?

Ông Đoàn Xuân Tiên: Chúng tôi mời nhiều chuyên gia và gợi ý nhiều nội dung cần chú ý khi kiểm toán nhằm bổ sung mục tiêu, nội dung, phương pháp để KTNN thực hiện. Đặc biệt trong TCC ngân hàng vấn đề sở hữu chéo là một trong những lưu ý để xây dựng nội dung kiểm toán này, phương pháp tiến hành sẽ ra sao? Hiện bản thân người trong ngành ngân hàng, thanh tra ngân hàng, vụ ngân hàng chưa có. Chúng tôi là người bên ngoài phải nghiên cứu sâu

Với TCC DNNN, sẽ tập trung kiểm toán sắp xếp lại DN, đặc biệt sắp xếp lựa chọn ngành nghề chính, chủ đạo theo thế mạnh từng tập đoàn, TCT, tổ chức sắp xếp lại DN. Chúng tôi cũng tiến hành kiểm toán việc CPH theo lộ trình tái cơ cấu. Việc kiểm toán tái cơ cấu tài chính gồm: phân bổ nguồn vốn, nguồn lực tài chính cho dự án chương trình sản xuất kinh doanh cho phù hợp nội dung ngành nghề chính; thứ hai là sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả theo đề án tái cơ cấu; ba là đánh giá định giá tài sản trong quá trình tái cơ cấu, nhất là vấn đề thoái vốn. Những lĩnh vực ngoài ngành nghề chính phải thoái vốn vậy thoái vốn ra sao, trình tự thoái vốn có đúng quy định không, tổ chức thoái vốn như thế nào…. sẽ được kiểm toán. Đơn cử thoái vốn lớn phải đấu thầu.

Thứ 4, sẽ kiểm toán việc quản trị, sắp xếp lại lao động thế nào cho hiệu quả từ việc xây dựng cơ chế chính sách lao động tiền lương quản trị nguồn lực trong quá trình tái cơ cấu sẽ được kiểm toán.

PV: Vậy trong 4 nội dung ông nêu, nội dung nào là quan trọng nhất?

Ông Đoàn Xuân Tiên: Nội dung thứ 3 rất quan trọng là kiểm toán tính hiệu quả hiệu lực của kết quả tái cơ cấu và đánh giá việc thực hiện tái cơ cấu cho tương lai chứ không đơn thuần chỉ đánh giá đề án xem đề án này mang hiệu quả gì cho nền kinh tế, cho từng bộ, ngành đơn vị. Từng hiệu quả riêng này sẽ đem lại hiệu quả hiệu lực kinh tế cho toàn nền kinh tế.

PV: Khi nào thì Kiểm toán Nhà nước sẽ triển khai kế hoạch này thưa ông?

Ông Đoàn Xuân Tiên: Tái cơ cấu là một quá trình, kiểm toán cũng như vậy phải đặt ra trung hạn. Chúng tôi xây dựng kế hoạch trung hạn 2014-2017. Riêng 2014 kế hoạch kiểm toán đang xin ý kiến Đại biểu Quốc hội và các Ủy ban. Kế hoạch này sẽ ban hành trước 31/12/2013. Lúc đó sẽ có danh mục các cuộc kiểm toán. Trên cơ sở danh mục này giao kế hoạch cho các đơn vị trong ngành xây dựng mục tiêu, phương pháp cho từng cuộc kiểm toán để có thể đáp ứng cuộc kiểm toán tái cơ cấu nền kinh tế.

PV: Theo kế hoạch, mỗi năm sẽ kiểm toán 20-25 tổng công ty, tập đoàn. Tiến độ như vậy thì bao giờ mới kiểm toán xong, thưa ông?

Ông Đoàn Xuân Tiên: 98 Tập đoàn, TCT, có đơn vị 2-3 năm mới kiểm toán, có đơn vị năm nào cũng làm. Dựa trên phân tích độ quản trị và độ rủi ro tài chính để đưa vào kế hoạch hàng năm.

Với đề án Kiểm toán tái cơ cấu nền kinh tế thì 98 đơn vị này sẽ 3 năm quay vòng một lần. Hiện giao cho kiểm toán chuyên ngành ở trung ương kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty lớn còn địa phương giao cho kiểm toán khu vực.

PV: Với kiểm toán đầu tư công, Kiểm toán Nhà nước mới kiểm toán trái phiếu Chính phủ còn các lĩnh vực khác thì sao, thưa ông?

Ông Đoàn Xuân Tiên: Sẽ kiểm toán báo cáo tài chính, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm. Nếu được tham gia sẽ tham gia sâu hơn vấn đề đó. Thứ hai là kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước 2012; đầu 2014 là kiểm toán cho năm 2013. Sẽ lồng ghép nội dung phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách như thế nào, có đúng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và phù hợp mục tiêu tái cơ cấu đầu tư công. Ngoài ra, sẽ kiểm toán từng dự án đầu tư công, đánh giá hiệu quả từng dự án. Phần việc này sẽ nằm trong đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Kiểm toán đầu tư công là một chuyên đề hàng năm phải tiến hành. Kiểm toán trái phiếu chính phủ luôn là chuyên đề trọng điểm hàng năm.

Các cuộc kiểm toán năm 2014 chúng tôi xác định là quy mô không đồ sộ. Năm 2015 sẽ tiến hành nhiều cuộc kiểm toán hơn. Với năm 2014, chúng tôi sẽ tập trung nguồn nhân lực để kiểm toán tái cơ cấu kinh tế và kiểm toán báo cáo tài chính của các bộ ngành, số còn lại là một số cuộc kiểm toán tái cơ cấu DN và tái cơ cấu ngân hàng.

PV: Xin cảm ơn ông!/.

Vũ Hạnh/VOV online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *