(kontumtv.vn) – 3.550 tỷ đồng là tổng dư nợ cho vay các chương trình chính sách ước đạt được đến hết tháng 5 năm nay. Như vậy so với với thời điểm  31/12/2021, tổng dư nợ cho vay các chương trình chính sách tăng 11%. Kết quả này cho thấy các tổ chức tín dụng đã tập trung cho vay các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là ưu tiên cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Về thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19,  lũy kế đến 30/4/2022, tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn gần 7.900 tỷ đồng, các tổ chức tín dụng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho gần 140 khách hàng. Trong đó, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ hơn 80 khách hàng với tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lũy kế hơn 650 tỷ đồng; Miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 56 khách hàng với tổng giá trị nợ đã được miễn, giảm lãi lũy kế  hơn 32 tỷ đồng.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng đã cho vay mới với lãi suất ưu đãi, doanh số lũy kế đạt gần 13.000 tỷ đồng, đến 30/4/2021 có gần 6.300 khách hàng còn dư nợ./.

                                                                   Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *