(kontumtv.vn) – Thời gian qua, huyện Đăk Tô tập trung lãnh đạo, vận động nhân dân phát huy tiềm năng, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý nhằm gia tăng giá trị kinh tế trên cùng một diện tích canh tác, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng hướng, đặc biệt là các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, mắc ca, chuối tiêu hồng, cây dược liệu…đến nay, huyện Đăk Tô đã phát triển diện tích các loại cây trồng chính đạt hơn 19 ngàn ha. Trong đó cây cao su trên 7.000ha; cây ăn quả 320 ha; cây mắc ca 350ha; cây dược liệu 150 ha. Cùng với kế hoạch phát triển cây trồng chủ lực, huyện tiếp tục thực hiện Liên kết bao tiêu sản phẩm dứa với công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Rau quả DOVECO Gia Lai với diện tích gần 12 ha; nhân rộng mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm mắc ca.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý đã mang lại thu nhập cho người dân, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn./.

CTV Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *