(kontumtv.vn) – Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm ước khoảng 1.910 tỷ đồng, đạt hơn 54% dự toán địa phương giao và tăng hơn 12% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa hơn 1.730 tỷ đồng đạt trên 53% dự toán; thu hoạt động xuất nhập khẩu 178 tỷ đồng, đạt hơn 72% dự toán. So với dự toán Trung ương giao, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 72%. Thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp sau khi trừ số thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết đạt gần 65% dự toán, đảm bảo thu theo tiến độ dự toán giao.

Về chi ngân sách địa phương trong 8 tháng đầu năm ước khoảng 5.000 tỷ đồng, đạt gần 48% nhiệm vụ chi và đạt hơn 93% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 2.000 tỷ đồng, đạt 55,5% và chi thường xuyên 2.900 tỷ đồng đạt 55,4% so với nhiệm vụ chi./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *