(kontumtv.vn) – Trong 2 tháng đầu năm nay, thương mại, dịch vụ trên địa địa bàn tỉnh phục hồi nhanh, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 02 năm 2023 đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với tháng trước và tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 02 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 5.840 tỷ đồng, bằng 18,5% kế hoạch và tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 50 triệu USD, bằng 16,5% kế hoạch, bằng 100,2% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 0,6 triệu USD, bằng 8,7% kế hoạch và bằng 127,1% so với cùng kỳ./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *