(kontumtv.vn) – Trong năm 2022, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn luôn giữ mức tăng trưởng khá ổn định ngay từ đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đến 31/12/2022 ước đạt hơn 43.000 tỷ đồng.

So với năm 2021, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tăng 12%, tức tăng hơn 4.600 tỷ đồng, dự kiến đạt so kế hoạch năm. Trong đó, dư nợ ngắn hạn ước đạt 26.550 tỷ đồng, chiếm gần  62% tổng dư nợ; dư nợ trung dài hạn ước đạt 16.500 tỷ đồng, chiếm hơn 38% tổng dư nợ. Cơ cấu tín dụng theo loại tiền tệ được duy trì tương đối ổn định, dư nợ cấp tín dụng bằng VND vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, ước đạt 42.900 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ; dư nợ bằng ngoại tệ không đáng kể.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục được tập trung vào sản xuất kinh doanh, các ngành nghề là thế mạnh của địa phương, các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *