(kontumtv.vn) – Tổng nguồn vốn huy động thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh dự kiến khoảng 10.500 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách TW bố trí trực tiếp để thực hiện các chương trình khoảng 4.800 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương dự kiến khoảng 890 tỷ đồng; vốn tín dụng khoảng 1.500 tỷ đồng và các nguồn vốn lồng ghép khác dự kiến khoảng 3.300 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn ngân sách nhà nước bố trí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh tối thiểu khoảng 5.700 tỷ đồng. UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình điều hành, các địa phương tiếp tục cân đối ngân sách để ưu tiên hỗ trợ thêm cho các chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn hợp pháp để thực hiện./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *