(kontumtv.vn) – Trong năm 2021, huyện Ia H’Drai đặt mục tiêu trồng mới 200 ha rừng sản xuất tập trung và 40.000 cây phân tán trên đất trống, đồi núi trọc, đất bạc màu nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu về trồng rừng, tăng tỷ lệ độ che phủ rừng.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện ban hành kế hoạch trồng rừng sản xuất tập trung, trồng cây phân tán năm 2021 và phân chỉ tiêu cụ thể về các xã. Cây trồng chủ yếu là bạch đàn cự vỹ và gáo vàng. Đến nay, huyện huy động các tổ chức Hội, lực lượng vũ trang và các chủ rừng tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng. Đồng thời, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng, xử lý thực bì, phòng chống sâu bệnh, đảm bảo rừng trồng đạt tỷ lệ sống cao và mục tiêu ‟trồng cây nào sống cây ấy, trồng diện tích nào thành rừng diện tích ấy”.

CTV Thế Thành – Văn Hưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *