(kontumtv.vn) – Là địa phương có tiềm năng, thế mạnh về dược liệu và du lịch, trong năm 2022, huyện Tu Mơ Rông đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Qua đó, tăng cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện.

Huyện Tu Mơ Rông thực hiện tốt công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tiếp tục xây dựng Chương trình mỗi xã một sản phẩm dựa trên thế mạnh của địa phương, chủ yếu là các sản phẩm thô, chế biến sâu từ sâm Ngọc Linh, Sâm dây, đương quy, mật ong rừng… Qua đó, tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đồng thời, hỗ trợ mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp cận, đưa các dự án vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân. Kết quả, trong năm 2022, huyện có 6 đơn vị đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư; thực hiện cấp mới, cấp lại và thay đổi cho 15 hộ kinh doanh; thành lập mới 8 hợp tác xã, nâng tổng số lên 29 Hợp tác xã, với vốn điều lệ trên 150 tỷ đồng. Đây là những cơ sở quan trọng để huyện Tu Mơ Rông có thể hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2023./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *