(kontumtv.vn) – Ngày 30/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Quân khu 5 và Tỉnh ủy Kon Tum cho cán bộ, đảng viên cơ quan 4 phòng Bộ CHQS tỉnh.

Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII; kết quả Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 09 của Đảng ủy Quân khu 5 về việc lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trong tình hình mới và Chỉ thị 100, ngày 07/8/2021 của Bộ Quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong phòng, chống dịch Covid – 19 cùng một số Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của các cấp.

Thông qua việc học tập nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp trong thời gian tới.

CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *