(kontumtv.vn) – Những năm qua, BĐBP tỉnh Kon Tum thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các Đồn Biên phòng đóng quân ở khu vực Biên giới đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trên khu vực biên giới, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.

Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, “Gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, các đồn biên phòng đã tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho quần chúng Nhân dân từng bước chuyển đổi nhận thức, từ bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; tích cực đổi mới sản xuất, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tự lực vươn lên thoát nghèo; thay đổi nhận thức, tự giác từ bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nghiêm quy ước, hương ước, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Ngoài ra, BĐBP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình, mô hình đang triển khai như “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp người dân tộc thiểu số kết nghĩa, giúp đỡ hộ gia đình người dân tộc thiểu số nghèo trên khu vực biên giới. Qua đó, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống./.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *