(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong thời gian qua và đề ra phương hướng trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa 3 lực lượng: Công an, Quân sự và Biên phòng tỉnh quý 2 năm 2021.

Trong quý 2 năm 2021, ba lực lượng đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp; thường xuyên làm tốt công tác trao đổi thông tin, tình hình, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về chiến lược bảo Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp đấu tranh phòng ngừa tái hoạt động tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, qua đó phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Ba lực lượng đã phối hợp, hiệp đồng đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm và chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt kết quả tốt; phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị và thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

CTV  Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *