(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh và Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong Bộ đội Thường trực và Dân quân tự vệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2026.

Trong đó hai đơn vị tập trung tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển thể dục, thể thao và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ về công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể dục, thể thao. Đồng thời hỗ trợ về chuyên ngành thể dục, thể thao phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện thể lực; tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác quản lý thể dục, thể thao, huấn luyện viên, trọng tài của lực lượng vũ trang tỉnh tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thể dục, thể thao do các cấp tổ chức và hội thi, hội thao.

Cùng với đó tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các trung tâm, câu lạc bộ thể dục, thể thao ở các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh; chỉ đạo Ban CHQS huyện, thành phố, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, địa phương khu vực đóng quân đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao; hàng năm tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” kết hợp “Ngày chạy thể thao quân sự (CISM) và hưởng ứng thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

                                                                      Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *