(kontumtv.vn) – Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân khu học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định, của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Hồ Anh Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Các cán bộ, đảng viên được nghe giới thiệu những nội dung chủ yếu trong Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; giới thiệu Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về trong nội bộ; Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá trong tình hình mới; triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn quân khu nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của nghị quyết và các quy định, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương mới ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X và Nghị quyết của đại hội Đảng các cấp thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *