(kontumtv.vn) – Để bước vào huấn luyện năm 2021 đạt kết quả tốt, Quân đoàn 3 vừa tổ chức chấm thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 tại đoàn 10.

Việc chấm thi chú trọng các nội dung như mô hình học cụ; mô hình sáng kiến, cải tiến đồ dùng huấn luyện; công tác quân sự; công tác đảng; công tác chính trị và công tác hậu cần, kỹ thuật. Để đạt được kết quả tốt, chỉ huy Sư đoàn 10 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị vật chất huấn luyện, chủ động củng cố, tu sửa và xây dựng thao trường, bãi tập, nhất là thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật binh chủng hợp thành; củng cố hệ thống sổ sách, giáo án, bài giảng, biển bảng chính quy…Ngoài ra các đơn vị đã tích cực trong nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến trang bị, đồ dùng huấn luyện.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *