(kontumtv.vn) – Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhằm đánh giá kết quả đạt được và triển khai phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Sau khi Hội nghị Trung ương 8, khóa XI ban hành Nghị quyết số 28 ngày 25-10-2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập cho Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, quan điểm về đối tượng, đối tác; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho các cấp ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở khu vực biên giới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ; chỉ đạo các đồn Biên phòng tham mưu cho địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn 13 xã biên giới vững mạnh; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở các xã biên giới; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đạt kết quả tốt. Cùng với đó, tăng cường quan hệ hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào và Campuchia; tổ chức hội đàm, trao đổi tình hình, phối hợp tuần tra song phương quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, phát triển với các nước láng giềng.

                                                              Văn Lý

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *