(kontumtv.vn) – Huyện ủy Kon Rẫy tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề riêng của tỉnh.

Thời gian qua, Huyện ủy Kon Rẫy đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn.

Cấp uỷ, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận 01 và chuyên đề riêng của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác nghiên cứu học tập được triển khai kịp thời và hiệu quả; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, từ đó tự giác làm theo.

Công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” thông qua việc xây dựng các mô hình ý nghĩa như “Vệ sinh môi trường và cải tạo vườn tạp”, “Giỏ nhựa đi chợ”, hay mô hình “ Tổ liên kết sản xuất lúa sạch”. Bên cạnh đó còn tổ chức 7 mô hình cấp xã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

              Nhàn- Thành Trung

                           Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Kon Rẫy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *