(kontumtv.vn) – Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng Hoàng Bình Quân cho biết tại cuộc thông báo cho đoàn ngoại giao chiều nay về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Thông tin đầy đủ và chính thức cho các đại sứ, đại biện, đại diện cơ quan ngoại giao các nước về Đại hội, ông Hoàng Bình Quân cho biết sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra từ 20 – 28/1/2016 tại Hà Nội.

Là sự kiện thường kỳ, họp 5 năm một lần, Đại hội Đảng 12 có nhiệm vụ đánh giá kết quả của 30 năm Đổi mới, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đại hội 11 (nhiệm kỳ 2011-2015), quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 5 năm (2016-2020), bầu Ban chấp hành (BCH) TƯ khóa mới, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Đại hội Đảng 12, Trưởng ban Đối ngoại TƯ Đảng, Hoàng Bình Quân, Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ, công tác nhân sự
Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng Hoàng Bình Quân

“Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho 4,5 triệu đảng viên. Trong đó, ĐB đương nhiên là 197 (13,05%), ĐB được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.300 (86,09%), ĐB chỉ định là 13 (0,86%). ĐB có trình độ đại học trở lên là 99,9%”, ông Hoàng Bình Quân nói.

“Ngoài ra, Đại hội mời các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch QH, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng các khóa 2-6, đại diện Bà mẹ VN anh hùng, đại diện nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu và các ủy viên UB Kiểm tra TƯ khóa 11”.

Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng thông báo chủ đề của Đại hội Đảng 12: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa VN cơ bản trở thành một nước công nghiệp”.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của BCH TƯ khóa 11; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa 11; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thi hành điều lệ Đảng và Báo cáo việc thực hiện nghị quyết TƯ 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Ông Hoàng Bình Quân cũng cho biết, Đảng sẽ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm Đổi mới, nhằm nhìn lại một cách toàn cục, khách quan, khoa học về toàn bộ tiến trình đổi mới đất nước, nhất là trong 10 năm gần đây 2006 – 2016.

Xem xét nghiêm túc cả ý kiến trái chiều

Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng cho biết công tác chuẩn bị cho Đại hội được chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, các văn kiện thể hiện tinh thần đổi mới, tư duy khoa học, biện chứng, toàn diện, lịch sử cụ thể và phát triển.

Ông Hoàng Bình Quân nói đến nay đã có 26 triệu lượt ý kiến đóng góp.

“Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi và rất quan trọng của VN, thể hiện tính dân chủ, công khai, trách nhiệm và sự cầu thị của Đảng, phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của nhân dân đóng góp cho đường lối phát triển của đất nước. Đảng Cộng sản VN trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của đảng viên và nhân dân, những ý kiến trái chiều cũng được xem xét nghiêm túc”.

Về công tác nhân sự, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh: “Ban chấp hành TƯ khóa mới được bầu sẽ là những ĐB ưu tú trong Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc, có uy tín rộng rãi trong xã hội, có tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới và phức tạp, có khả năng đoàn kết quy tụ, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm”.Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng cũng thông báo cho các nhà ngoại giao quốc tế về kết quả tiến hành đại hội đảng bộ các cấp thời gian qua, cũng như nội dung cơ bản của các văn kiện sẽ trình Đại hội 12.

Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng cho biết đã gửi thông báo về Đại hội 12 đến các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế, nhấn mạnh Đảng Cộng sản VN sẽ rất vui nhận được điện, thư chúc mừng.

Đại diện các nhà ngoại giao đã gửi lời cảm ơn về những thông tin được cung cấp và chúc Đại hội của Đảng Cộng sản VN thành công.

Chung Hoàng/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *