Giải quyết thủ tục hành chính
Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

(kontumtv.vn) – Tính đến tháng 5/2018, có 100% cơ quan hành chính các cấp và các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum đã thực hiện mô hình một cửa và một cửa liên thông. Bao gồm 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 1 cơ quan thuộc UBND tỉnh là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 102 đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, có gần 1.700 thủ tục hành chính được ban hành. Trong đó, có hơn 1.500 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và gần 160 thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông.

Việc 100% cơ quan hành chính thực hiện mô hình một cửa và một cửa liên thông đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết giao dịch hành chính với tổ chức, công dân, góp phần nâng cao uy tín của bộ máy công quyền.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *