(kontumtv.vn) – Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học, các đơn vị và các doanh nghiệp có tổ chức bếp ăn tập thể trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả kiểm tra cho thấy, vấn đề đảm bảo ATVSTP ở các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế rất đáng quan tâm.

Kiểm tra ATVSTP bếp ăn tập thể
Kiểm tra ATVSTP bếp ăn tập thể

Trong 46 bếp ăn tập thể đã được kiểm tra, có 43 bếp ăn tập thể ở các trường học, 3 bếp ăn tập thể còn lại thuộc các đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra, chỉ có 21/46 bếp ăn tập thể  đảm bảo các điều kiện ATVSTP. Ông Nguyễn Trường Hồng, Phó Chi Cục trưởng, Chi Cục ATVSTP tỉnh Kon Tum cho biết: “Qua kiểm tra, chúng tôi đã làm 182 tes nhanh, trong đó 179 mẫu đạt yêu cầu, 3 mẫu chưa đạt yêu cầu, chủ yếu là độ sạch của chén, đĩa và khay đựng thức ăn. Qua kiểm tra chúng tôi thấy còn một số tồn tại là một số cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể chưa đảm bảo theo nguyên tắc tập trung một chiều. Thứ hai là vấn đề hồ sơ có một số cơ sở chưa đảm bảo, ví dụ như giấy khám sức khỏe định kỳ cũng như một số vấn đề  xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của nhân viên phục vụ”.

Hầu hết, các bếp ăn tập thể chưa đảm bảo các điều kiện ATVSTP thuộc các trường học bán trú, nội trú ở các huyện vùng sâu, vùng xa. Điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn đã dẫn hạn chế, ảnh hưởng đến việc đảm bảo ATVSTP trong quá trình tổ chức nấu ăn cho học sinh.

                                                                                 Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *