22 HO DEN DINH CU TAI DIEM DAN CU SO 64 THUOC XA IA TOI, HUYEN IA H’DRAI

(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư theo Quyết định số 285 ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh Kon Tum, công tác bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư tại điểm dân cư số 64 thuộc xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng như điện, nước, trường học, trạm y tế, khai hoang phục hóa để bố trí đủ đất sản xuất cho nhân dân… Đến nay, đã đón 22 hộ 81 nhân khẩu đến định cư sinh sống, dự kiến đến cuối năm 2019 tiếp tục đón 08 hộ 35 nhân khẩu từ các huyện và thành phố đến định cư.

Hiện tỉnh đang chỉ đạo UBND huyện Ia H’Drai tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, tuyển chọn bố trí đủ 100 hộ theo Đề án đã phê duyệt và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình thiết yếu để đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo đời sống của nhân dân.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *