Làng định cư ở Đăk Glei
Làng định cư ở Đăk Glei

(kontumtv.vn) – Thực hiện chính sách hỗ trợ di dân định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 33/2007 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2007 đến nay, huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã thực hiện 2 dự án định canh định cư tập trung và 8 dự án định canh định cư xen ghép. Tổng kinh phí thực hiện hơn 22 tỷ đồng, với 284 hộ, 1.150 khẩu được hưởng lợi từ dự án. Ngoài việc đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, huyện Đăk Glei đã lồng ghép nhiều chương trình, chính sách khác hỗ trợ cho các hộ về cây, con giống để phát triển xản xuất.

Đến nay, các hộ được hỗ trợ theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ đã ổn định đời sống, sản xuất và thực hiện định canh định cư bền vững.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *