(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện, Huyện ủy Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã quan tâm và chỉ đạo sâu sát công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức Đảng.

Sinh hoạt chi bộ Đảng
Sinh hoạt chi bộ Đảng

Đến nay, huyện có 53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ, tăng 03 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ; toàn huyện đã kết nạp mới được 299 đảng viên, đạt hơn 74% so với Nghị quyết. Các chỉ tiêu hàng năm có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh, trong đó 20% đạt tiêu chuẩn Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 91 thôn, làng trên địa bàn huyện có chi bộ độc lập, không còn thôn làng trắng đảng viên.

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên, nên hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động của các cấp ủy được nâng lên; nội dung sinh hoạt sát với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *