(kontumtv.vn) – Chiều 15/5, đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 về công tác dân vận đã làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum. Đoàn do Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo Nguyễn Lam làm truởng đoàn. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm; lãnh đạo Ban Dân Vận và Văn phòng Tỉnh ủy.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 03/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Cụ thể, Ban đã đẩy mạnh công tác phát huy vai trò của người có uy tín, người tiêu biểu trong các lĩnh vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; công tác tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước được Ban Dân tộc triển khai có hiệu quả. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc còn tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đầy đủ các chương trình, chính sách dân tộc đáp ứng lợi ích thiết thực và trực tiếp của nhân dân. Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tỉnh đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân và góp phần tạo lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của Ban Dân tỉnh Kon Tum trong thực hiện Nghị quyết 25,  lưu ý Ban Dân tộc tỉnh tham mưu đia phương giải quyết việc làm cho con em cử tuyển, giải quyết đất sản xuất, cấp quyền sử dụng đất và có giải pháp hạn chế tình trạng tranh chấp đất đai. Đoàn đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách dân tộc, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo, xã nghèo, huyện nghèo khu vục đồng bào dân tộc thiểu số.

                                                                                                Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *