(kontumtv.vn) – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

BAN GIAO NHIEM VU QUAN LY NHA NUOC VE XAY DUNG, THUC HIEN HUONG UOC, QUY UOC

Tính đến năm 2014, tỉnh Kon Tum có hơn 600 bản hương ước, quy ước đã được phê duyệt; gần 300 bản hương ước, quy ước chưa được phê duyệt và khoảng 150 bản đang được xây dựng. Hầu hết các bản hương ước, quy ước có nội dung về thực hiện dân chủ cơ sở, chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa,… Những nội dung này được cộng đồng dân cư tự nguyện thỏa thuận, thiết lập nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội mang tính tự quản trong cộng đồng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định. Hàng năm, Sở Tư pháp đều tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong kế hoạch chung về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc sửa đổi, bổ sung các bản hương ước, quy ước cũng được các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng thực hiện; góp phần nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong bảo vệ, giữ gìn, nhân rộng các giá trị truyền thống tốt đẹp; qua đó đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện nếp sống văn minh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Tư pháp đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp quản.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *