(kontumtv.vn) – Với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng; cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn; có năng lực nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm; chủ động, sáng tạo trong công việc phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, UBND tỉnh Kon Tum vừa có quyết định về việc ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đề án được chia thành 02 giai đoạn cụ thể. Trong giai đoạn 2021 – 2030, sẽ tập trung phát triển vào 04 nhóm mục tiêu là cán bộ, công chức, viên chức; nhóm mục tiêu về giáo dục đào tạo; về lao động việc làm và nhóm mục tiêu nâng cao thể trạng, sức khỏe nguồn nhân lực. Giai đoạn 2030 – 2050, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các mục tiêu đã đạt được đến năm 2045. Đồng thời nâng tỷ lệ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn trên đại học trên 30% và tỷ lệ cán bộ, công chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị trên 35%; phấn đấu trên 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp; hơn 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng trên 45% và vận động dân số tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trên 60%.

Hơ Jan – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *